Gyakran ismételt kérdések

Ez az oldal a 2018-as Otthon Melege Program Háztartási Nagygépek Cseréje Alprogrammal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket és válaszokat tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az összeállítás nem tartalmazza a pályázat és a pályázási folyamat minden részletét. Kérjük, hogy ne mulassza el a Pályázati útmutató részletes tanulmányozását, ha pályázni kíván!

KIK PÁLYÁZHATNAK?

A pályázatra kizárólag magyar adóazonosító jellel és magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Nem jogosult pályázatot benyújtani:

∙ aki nem természetes személy;
∙ aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
∙ aki nem rendelkezik a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölni tervezett lakcím vonatkozásában lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal alátámasztható érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakcímmel és/vagy érvényes tartózkodási hellyel);
∙ aki teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
∙ akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
∙ aki a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;
∙ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a alapján;
∙ aki a jelen pályázat keretében hűtő, vagy fagyasztó készülék beszerzését tervezi, azonban a HGCS/2014, a HGCS/2016 vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már támogatásban részesült, vagy a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölendő lakcímen a HGCS/2014, a HGCS/2016 vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már elhelyezésre került egy hűtő, vagy fagyasztó készülék, és jelenleg is azon a lakcímen található meg;
∙ aki a jelen pályázat keretében mosógép készülék beszerzését tervezi, azonban az MGCS/15, vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már támogatásban részesült, vagy a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölendő lakcímen az MGCS/15, vagy HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már elhelyezésre került egy mosógép készülék, és jelenleg is azon a lakcímen található meg;
∙ aki a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedői oldalról érdekelt;
∙ aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét.


A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

MIRE LEHET PÁLYÁZNI?

Személyenként és lakásonként legfeljebb egy darab háztartási nagygép hűtőgép, fagyasztó vagy mosógép) cseréjére nyújtható be pályázat.

Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, ha több bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Aki 2014-ben vagy 2016-ban már támogatást nyert hűtőgép vagy fagyasztó cseréjére, vagy 2015-ben támogatást nyert mosógép cseréjére a korábbi Otthon Melege Programok keretében, ugyanolyan gép cseréjére most nem pályázhat (ld. még a KIK PÁLYÁZHATNAK címszó alatt is).

Aki 2014-ben, 2016-ban vagy 2017-ben már támogatást nyert hűtőgép vagy fagyasztó cseréjére, vagy 2015-ben vagy 2017-ben támogatást nyert mosógép vagy mosó-szárító gép cseréjére a korábbi Otthon Melege Programok keretében, ugyanolyan gép cseréjére most nem pályázhat (ld. még a KIK PÁLYÁZHATNAK címszó alatt is).

A pályázat keretében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett háztartási nagygépek cseréjéhez nyújtható támogatás.

A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a cserével minimum 10%-os energia, és minimum 20 kg/év CO2-megtakarítást szükséges elérni. A cserével elérhető megtakarítási adatokat a pályázati portál automatikusan határozza meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási készülék és a kiválasztott, megvásárolandó készülék adatai alapján.

MEKKORA TÁMOGATÁS KAPHATÓ?

A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás nyerhető, melynek mértéke és aránya: A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, valamint a „HGCS mosógép és mosó-szárítógép katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50%-a, de hűtőgépek, fagyasztók és mosógépek esetében legfeljebb:

∙ A+ energiaosztályú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000Ft/háztartási nagygép;
∙ A++ energiaosztályú háztartási nagygép beszerzése esetén 40.000Ft/háztartási nagygép;
∙ A+++ energiaosztályú nagygép beszerzése esetén 45.000Ft/ háztartási nagygép.

A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával. A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a háztartási nagygép vásárlásakor, a kereskedőnek köteles kifizetni.

Figyelem! Jelen pályázati alprogram keretében együttesen hűtő/fagyasztó és mosógép készülék beszerzése nem támogatható, az I.4. pontban felsorolt készülékek közül egy beszerzésére igényelhető támogatás. Azonos pályázó személy megjelölésével, vagy azonos gépelhelyezési helyszínnel benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban. A később benyújtásra kerülő pályázat elutasításra kerül az előbb benyújtott pályázat támogatása esetén akkor is, ha a pályázatokban eltérő funkciójú (hűtő/fagyasztó készülék vagy mosógép) készülék került megjelölésre.

MIKOR LEHET PÁLYÁZNI?

Pályázatot benyújtani 2018. november 5. napjától lehet, az alábbi táblázatnak megfelelően, a táblázatban megadott napokon 10:00-14:00 óra között:

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 2018.11.05.

Dél-Alföld

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye: 2018.11.07.

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye: 2018.11.09.

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye: 2018.11.12.

Dél-Dunántúl

Baranya, Somogy, Tolna megye: 2018.11.14.

Közép-Dunántúl

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megye: 2018.11.16.

Közép-Magyarország

Pest megye, Budapest főváros: 2018.11.19.A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal 2017. évre vonatkozó adatai alapján, lakosság/régió arányban megosztva. A támogató fenntartja a jogot – szükség esetén – a régiók közötti forrás átcsoportosítására. A Pályázati adatlapon megadott háztartási nagygép (hűtőgép vagy fagyasztó, vagy mosógép vagy mosó-szárító gép) elhelyezési helye alapján szükséges a régió meghatározása. Az elhelyezési helynek egyeznie szükséges a Pályázó állandó lakcímével vagy tartózkodási helyével.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus úton, a hgcs2017.nfsi.hu pályázati portálon lehet. Figyelem! A pályázáshoz ügyfélkapuval kell rendelkezni! A pályázat benyújtása ingyenes.

MI A TEENDŐ, HA BENYÚJTOTTAM A PÁLYÁZATOT?

Ha benyújtotta a pályázatot, és nem kapott hiánypótlást, akkor a miniszter 90 napon belül dönt a pályázata elbírálásáról. Az elbírálásról a pályázás során megadott email címére fog értesítést kapni, ezért érdemes az email fiókot rendszeresen figyelemmel kísérni!

MIKOR VÁSÁROLHATOM MEG AZ ÚJ KÉSZÜLÉKET?

Az új készülék megvásárlására a támogatás megítélését követően van lehetősége. A pályázat benyújtását követően a miniszter 90 napon belül dönt a pályázat elbírálásáról. A döntés meghozatalától számított 15 napon belül a pályázás során megadott email címére fogja megkapni a – a pályázat támogatása esetén – a Támogatói okiratot. Ezt követően 150 napon belül kell az új gépet megvásárolnia. Figyelem! A Támogatói okirat megérkezése előtt megvásárolni kívánt géphez nem jár a támogatás!

MIT TEGYEK, HA OLYAN GÉPET SZERETNÉK MEGVÁSÁROLNI, AMELYIK NINCS BENNE A KÉSZÜLÉKKATALÓGUSBAN?

Ha a „Regiszrált kereskedők listáján” szereplő kerekedőnél olyan gépet választ ki (olyan gépet szeretne megvásárolni), amely nem található a pályázati portálon elérhető készülékkatalógusban, akkor a kiválasztott készülék típusának pontos megjelölésével a vásárlási igényét jelezheti az APPLiA (korábban CECED) Magyarország Egyesülésnek az info@applia.hu email címen. Az APPLiA Magyarország Egyesülés képviselője haladéktalanul jelzi a kérését az illetékes gyártónak.

Figyelem! Amennyiben Ön olyan készüléket szeretne megvásárolni, melynek magyarországi gyártója nem csatlakozott a HGCS 2018 programhoz, akkor az adott készülék megvásárlásához nem nyújtható támogatás.

VÁLASZTHATOK MÁSIK GÉPET A BOLTBAN, MINT AMIT MEGJELÖLTEM A PÁLYÁZATBAN?

Igen, a pályázati adatlapon megjelölt megvásárolni kívánt háztartási nagygéppel nem megegyező, illetve eltérő energetikai paraméterrel rendelkező gép vásárlására is felhasználható a támogatás, az alábbiak figyelembevételével:

∙ A cserével változatlanul legalább 10 százalékos energia-, vagy minimum 20 kg/év széndioxid-megtakarítást kell elérni, amelyet a kereskedő köteles ellenőrizni a rendszerben megadott adatok alapján.
∙ Amennyiben a megvásárolni kívánt háztartási nagygép energiaosztálya az eredetileg tervezettnél alacsonyabb, a Kedvezményezett a Pályázati útmutató I. 6. pontjában rögzített, alacsonyabb vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.
∙ Amennyiben a megvásárolni kívánt háztartási nagygép energiaosztálya az eredetileg tervezettnél magasabb, a támogatás mértéke nem emelkedik, Kedvezményezett a Támogatói okiratban rögzített, megítélt támogatásra jogosult.

ADHATOK LE RÉGI GÉPKÉNT MÁSIK GÉPET, MINT AMIT MEGJELÖLTEM A PÁLYÁZATBAN?

Nem! A pályázatban megjelölt leadni kívánt háztartási nagygéppel nem megegyező paraméterekkel rendelkező gép leadása a Támogatói okirat módosítása nélkül nem lehetséges!

Figyelem! Csak és kizárólag teljes készülék leadása lehetséges! Szemmel látható hiánnyal rendelkező készülék leadására nincsen lehetőség!

A KERESKEDŐNEK FIZETNEM KELL A HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÉRT, ÉS A RÉGI KÉSZÜLÉK ELSZÁLLÍTÁSÁÉRT?

Az új készülék házhozszállítása nem támogatott tevékenység, így ezért a kereskedő díjat számíthat fel. A régi készülék elszállításáért azonban a kereskedő díjat nem kérhet!Pályázok